ПОЛОЖЕННЯ

 про методичну раду

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19

м. Івано - Франківська

 

 

Методична рада (МР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями.

Методична рада покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

            Методична рада є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Методична рада є консультативним органом, покликаним сприяти реалізації

        державної політики  в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного 

       забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі І-ІІІ    

        ступенів №19 м. Івано-Франківська

 

       Методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується

       нормативними документами та інструктивно-методичними рекомендаціями МОН   

       України, департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

 

1.2. Головною метою діяльності методичної рада є:

 • вироблення стратегічних напрямів розвитку та вдосконалення змісту навчання і виховання учнів;
 • формування висококваліфікованих педагогічних кадрів з високим рівнем творчості;
 • диференціація роботи з педагогічними кадрами;
 • індивідуальний підхід до роботи з вчителями;
 • впровадження інноваційних технологій;
 • робота з молодими вчителями;
 • раціональний розподіл робочого часу педагога;
 • скоординованість усіх внутрішньошкільних форм контролю та методичних заходів.

ІІ. Організація роботи методичної ради.

 

3.1. Методична рада створюється на один навчальний рік і діє відповідно до свого плану

       роботи, збирається на засідання не менше 4 разів на рік.

3.2. Методична рада планує свою роботу відповідно до покладених на неї завдань, 

       проблемної  науково-методичної теми школи. Методична рада зобов’язана винести

       рішення не пізніше місячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на

       розгляд.

3.3. Методична рада може покласти обов’язки щодо організації науково-методичної

       роботи на шкільні методичні об’єднання . 

3.4. Засідання методичної ради фіксуються в протоколах.

 

 

ІІІ. Основні завдання методичної ради.

 

2.1. На методичну раду відповідно до її головної мети покладаються такі завдання:

 • вироблення пропозицій щодо вдосконалення змісту науково-методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання;
 • вивчення передового педагогічного досвіду і пропозиції щодо його впровадження у практику;
 • вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організації науково-дослідної роботи учнів, участь у проведенні відповідних практичних заходів (конкурсів, олімпіад, турнірів тощо);
 • затвердження планів роботи , науково-методичних проблем, над якими будуть працювати методичні об’єднання , вчителі;
 • організація роботи з молодими вчителями;
 • скоординованість усіх внутрішньошкільних форм та методичних заходів;
 • створення комфортних умов для розвитку творчого потенціалу педагогів, які позитивно вплинуть на результати навчання і виховання школярів;
 • аналіз результатів вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів;
 • аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;
 • аналіз результативності та участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;
 • надання методичної допомоги вчителям;
 • вивчення стану виховної роботи в школі.

 

 

IV. Напрямки роботи

методичної ради школи:

 

 • розгляд, оцінка важливих пропозицій щодо розвитку школи;
 • аналіз ходу та результатів досліджень педагогів;
 • організація роботи з розвитку професійної майстерності вчителя;
 • ініціювання та здійснення мікродосліджень в школі.
 •  реалізація компетентнісного особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу;
 • організація систематичної поінформованості  вчителя;
 • диференціація і індивідуалізація методичної роботи;
 • створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності;

 

 • піднесення ефективності самоосвітньої діяльності;
 • підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми;
 • посилення психологізації навчально-виховного процесу;
 • контроль та аналіз навчально-виховного процесу і його результатів;
 • впровадження педагогічного моніторингу;
 • модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та методів методичної роботи.

 

 

V. Функції

методичної ради школи.

 

І. Організаційно-педагогічна:

 • сприяння пошуку  та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів, прийомів навчання і виховання, використанню нових освітніх технологій;
 • створення колективу однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
 • здійснення загального керівництва методичною, інноваційною діяльністю (проведення семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо);
 • розгляд планів, програм діяльності всіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;
 • координація діяльності з питань методичної роботи з міськими методичними об’єднаннями, міським методичним кабінетом;
 • організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;
 • організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами з метою їх професійного росту.

 

ІІ. Інструктивно-методична:

 • інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;
 • оперативне  інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід учителів міста,області, країни.

 

ІІІ. Пошуково-дослідницька:

 • стимулювання ініціативи та активізація педагогів до творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в навчальному закладі та роботі педагога;
 •  вироблення і погодження підходів до організації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в школі;
 • організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, професійного вдосконалення.

 

IV. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

 • вивчення професійних досягнень педагогів;

 

В кінцевому результаті

            Робота методичної ради надасть змогу підвищити ефективність всіх форм і методів методичної роботи і вплине на якість навчально-виховного процесу.

 А тому загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 м. Івано-Франківська сьогодні – це:

 • особистісно орієнтований підхід в навчанні та вихованні;
 • використання інноваційних технологій;
 • залучення вчителів і учнів до науково-дослідницької роботи;
 • робота над творчими проектами;
 • учнівське самоврядування;
 • профільне навчання;
 • комп’ютеризація навчання;
 • розвиток творчих здібностей учнів шляхом залучення до позакласної роботи.

 

 

VI. Джерела, якими керуються

та використовують

в роботі члени методичної ради :

 

• державними та нормативними документами:

 • Закон України “Про освіту”,
 • Національна доктрина розвитку освіти,
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
 • Закон України “Про загальну середню освіту”,
 • Концепція загальної середньої освіти,
 • Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти”,
 • Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти);

      • інструктивно-методичними листами та рекомендаціями департаменту науки та 

        освіти;

• державними стандартами;

• новими навчальними програмами, посібниками, підручниками;

• досягненнями психолого-педагогічної науки;

• матеріалами про ППД;

      • дані конкретного аналізу стану навчально-виховного процесу;

• науково-методичними посібниками, методичними рекомендаціями;

• матеріалами методичних вісників;

 

                                     Склад методичної ради

 

Членство у раді

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Посада

Відомості про члена ради

Голова методичної ради

Білоокий Микола Миколайович

 

директор школи

учитель фізики та математики, вища категорія, «старший учитель, стаж роботи – 35р.

Заступник голови методичної  ради

Йосипчук Тетяна Мирославівна

заступник директора школи

учитель укр. мови та літератури, І категорія, стаж  роботи – 13 р.

Секретар методичної ради

Юзишин Олександра Іванівна

учитель, голова м/о вчителів-філологів

учитель укр. мови та літератури, вища категорія, «старший учитель, стаж -25 р.

Член ради

Бат Галина Василівна

 

заступник директора школи

учитель початкових класів, вища категорія. «старший учитель», стаж роботи – 30 р.

Член ради

Наконечна Наталія Степанівна

 

учитель, голова м/о вчителів початкових класів

учитель початкових класів, вища категорія, «старший учитель», стаж роботи – 24 р.

Член ради

Осудар Наталія Ігорівна

соціальний педагог, голова м/о класних керівників

соціальний педагог, І категорія, стаж роботи – 13 р.

Член ради

Боровська Ірина Степанівна

учитель, голова м/о вчителів англійської мови

учитель англійської мови, вища категорія, стаж роботи – 20 р.

Член ради

Пасічняк Віра Василівна

учитель, голова м/о вчителів суспільно-природничого циклу

учитель біології, вища категорія, «старший учитель», стаж роботи – 29 р.

Член ради

Романюк Тетяна Богданівна

учитель, голова м/о вчителів фізики,математики, інформатики

учитель фізики, І категорія, стаж роботи – 17 р.

Член ради

Глібчук Лілія Василівна

учитель, голова м/о вчителів художньо-естетичного циклу

учитель трудового навчання, вища категорія, «старший учитель», стаж роботи – 32р.

Член ради

Розман Любов Богданівна

учитель, голова м/о вчителів фізичної культури, основ здоров’я, захисту Вітчизни

учитель фізичної культури, вища категорія, «старший учитель», стаж роботи – 30р.

Член ради

Белей Надія

Іванівна

учитель зарубіжної літератури, «учитель методист»

учитель зарубіжної літератури, вища категорія, «вчитель-методист», стаж роботи – 27р.