ПОГОДЖЕНО                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради,                                                           Директор школи

протокол № 2 від 31 січня 2011 р.                                                       _____________М.Білоокий

                                                                                                              «___»____________2011 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕЙТИНГ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 19

 

 1. Рейтингове оцінювання діяльності школярів (далі – рейтингове оцінювання) запроваджується з метою:
 • підвищення мотивації школярів до навчання, їх участі у Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, творчих конкурсах, у культурно-спортивному та громадському житті школи;
 • створення умов для більш об’єктивного та індивідуального педагогічного впливу на всебічний розвиток учнів школи.
 1. Рейтингове оцінювання є системним, послідовним процесом і здійснюється за участю педагогів та учнів у два етапи, які збігаються з семестрами.
 2. Рейтингове оцінювання є уніфікованим та охоплює всіх учнів 2-11 класів.
 3. Сумарний показник рейтингу – сума балів, набраних учнями за підсумками чергового етапу ( за І семестр, за рік), визначається  шляхом  визначення середнього  бала за даний етап, плюс додаткові бали за участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах , конкурсах, спортивних змаганнях, за активну участь у громадському житті школи (додатки №1,2,3). В додатку №4 вказаний перелік порушень, за які знімаються рейтингові бали школярам.
 4. Організовує рейтингове оцінювання заступник директора школи з навчально-виховної роботи. У ньому беруть участь класні керівники, адміністрація закладу, учнівський комітет школи.
 5. Рейтингова система складається з чотирьох компонентів:
 • навчальний -  визначається класним керівником як середній бал з усіх предметів за І семестр або за результатами  річного оцінювання (обраховується автоматично, класний керівник заповнює тільки бланки з  додатку №1 ). Оцінки до комп’ютерної бази даних вносить класний керівник;
 • науково-навчальний – визначає заступник директора школи з навчально-виховної роботи відповідно до досягнутих результатів у предметних олімпіадах, МАН, у різноманітних міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах (додаток №2) та доводить до відома педагогів школи, класних керівників;
 • творчий компонент – передбачає життєву активність школяра, його діяльність у громадській, художньо-естетичній, спортивній та інших видах  діяльності (додаток №3). Визначає заступник директора школи з виховної роботи за участю класного керівника,  вчителів-предметників, учнівського комітету школи);
 • дисциплінарний – враховує  виконання школярем правил для учнів , правил внутрішкільного розпорядку школи, за порушення яких знімаються рейтингові бали згідно з додатком №4.
 1. Результат рейтингового оцінювання визначається як місце (рейтинг) кожного учня серед учнів класу , навчальної паралелі, школи.
 2. За підсумками навчального року на Святі останнього дзвоника учневі, який набрав найбільшу кількість балів у шкільному рейтингу, присвоюється звання «Учень року». Школярі, які зайняли ІІ і ІІІ місця, нагороджуються грамотами адміністрації школи.
 3. Учні , які в  рейтингу діяльності за навчальний рік зайняли  місця з 1 до 60, вносяться на дошку пошани « Гордість нашої школи » .
 4. Узагальнені результати рейтингового оцінювання ( прізвище та ім’я школяра, клас, сумарний показник рейтингу, рейтинг попереднього етапу) є відкритими  для загального ознайомлення. Їх оприлюднюють як на класному, так і на шкільному рівнях після завершення І семестру та навчального року. Повні дані рейтингового оцінювання відкриті для індивідуального ознайомлення .                                                                                                                                                                 

              Додаток № 2

 

НАУКОВО- НАВЧАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ

 

Шкільна(ий)

Міська(ий)

олімпіада, конкурс

олімпіада

турнір, конкурс

І

ІІ

ІІІ

участь

І

ІІ

ІІІ

уч.

І

ІІ

ІІІ

уч.

5

3

2

1

7

5

4

3

6

4

3

2

 

 

Обласна(ий)

турнір, конкурс

МАН

олімпіада

І

ІІ

ІІІ

уч.

І

ІІ

ІІІ

уч.

І

ІІ

ІІІ

уч.

9

7

6

5

10

8

6

5

11

9

7

5

 

 

                                                                                                                           Додаток № 3

                                                                                                              ТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ

 

творчі конкури

спортивні перемоги

художня самодіяльність

І

ІІ

ІІІ

уч.

І

ІІ

ІІІ

уч.

І

ІІ

ІІІ

уч.

5

4

3

2

5

4

3

2

5

4

3

2

 

 

                                                                                                                            Додаток № 4

                                                                                                      ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМПОНЕНТ

 

Шкільна форма

Відвідування

Виконання правил для учнів

Відсутня

Відсутня частково

Пропуски занять без поважних причин

Спізнення

на уроки

Втечі з уроків

10

5

1-10

1-5

1-5

1-5