Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за серпеь місяць 2020 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 462,1 89,6           372,5  
  2120 Нарахування на заробітну плату 197,7 49,8             147,9  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,50 0,50  
    *послуги по гарячому харчуванню 31,46 31,46  
    *інтернет 0,2 0,20  
  2271 Оплата теплопостачання 39,20 39,20  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,54 3,54  
  2273 Оплата електроенергії 1,86 1,86  
  Всього:   736,6    
          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  серпень  місяць 2020 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 3 880,33 Матеріали для ремонтних робіт закладу    
    1 069,75 Матеріали для косовиці    
           
  Всього: 4 950,08   0,00 0,00

 

Директор  ліцею                                 М.Білоокий