ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за  березень місяць 2018 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 694,7 102,2              592,5  
  2120 Нарахування на заробітну плату 150,1 23,5              126,6  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10,63   10,63
    * ремонт учбових гвинтівок 1,23   1,23
  2220        
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 19,53 15,53  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    * зв"язок 0,7 0,70  
    *  вивіз сміття      
    * курси      
    * доставка підручників      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 167.81 167,81  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,41 3,41  
  2273 Оплата електроенергії 13,08 13,08  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   893,4    

 

ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  січень  місяць 2018 року

 

№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 998,09 Товари для слюсарних та електромонт.роб    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього: 998,09   0,00 0,00

 

5-Б клас