Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів

за березень  2021 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 1 439,3 1188,2       251,1  
  2120 Нарахування на заробітну плату 1 306,0 1056,3       249,7  
    *бухгалтерська програма 1,2 1,20  
    *інтернет 0,6 0,60  
  2273 Оплата електроенергії 15,49 15,49  
  Всього:   2 762,6    

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  березень   2021 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 425,92 Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби    
    400,00 Газозварювальні роботи    
  Всього: 825,92   0,00 0,00

 

Директор ліцею                        М.Білоокий