Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів

за  червень місяць 2019 року

 

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 2 013,1 356,8             1656,3  
  2120 Нарахування на заробітну плату 147,8 27,4              120,4  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    *лампи люмінісцентні 1,72 1,72  
    *відра 0,7 0,73  
    *      
    *      
  2220 *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 111,36 111,36  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    * зв"язок      
    *  вивіз сміття 0,7 0,70  
    * курси      
    *      
           
  2271 Оплата теплопостачання 14,62 14,62  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,97 3,97  
  2273 Оплата електроенергії 2,57 2,57  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   2 296,6    

 

Директор  школи                                  М.Білоокий