Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за червень 2021 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 2 426,4 2170,5         255,9  
  2120 Нарахування на заробітну плату 3 262,9 2955,5          307,4     
    *література 1,1 1,1  
    * зв"язок 0,2 0,20  
    *  вивіз сміття 1,2 1,20  
    *програмне забезпечення 1,2 1,20  
    * послуги охорони"Рубіж" 2,3 2,30  
    *інтернет 0,6 0,60  
  2273 Оплата електроенергії 13,10 13,10  
  2273 Повірка електролічильників      
  Всього:   5 709,0    

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  червень   2021 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 2 227,36 Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби    
  Всього: 2 227,36   0,00 0,00

 

Директор ліцею                        М.Білоокий