ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за  червень місяць 2018 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 1 196,0 210,3             985,7  
  2120 Нарахування на заробітну плату 128,0 23,2               104,6  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    * фарба 12,53   12,53
  2220        
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 35,52 35,52  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    * зв"язок 0,5 0,50  
    *  вивіз сміття 0,7 0,70  
    * курси      
    * доставка підручників      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 14,68 14,68  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,42 3,42  
  2273 Оплата електроенергії 5,86 5,86  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1,6 1,58  
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   1 398,8    

 

ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  червень  місяць 2018 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 1 217,54 Товари для ремонтних робіт    
           
  Всього: 1 217,54   0,00 0,00