Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  грудень  місяць 2018 року


 


 

№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 963,93 Сантехнічні матеріали    
           
           
  Всього: 963,93   0,00 0,00


 

         


 

Додаток 1

ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів

за грудень місяць 2018 року

    
 

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 692,6 123,2              569,4  
  2120 Нарахування на заробітну плату 151,8 27,8                124,0  
  2210 Предмети, матеріали, обладн. та інвентар НУШ 161,3 161,3  
  2210 * електрозварювальний апарат 5,00   5,00
  2210 * лінолеум 30,9 30,90  
    *меблі, шкільна дошка 157,2 154,35 2,85
    *медикаменти, спортінвентар, прапор ЄС 10,4 10,41  
  2220 *      
  2230 Продукти харчування      

 

 
*продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню   65,15  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,40 1,40  
    * зв"язок      
 
 
*  вивіз сміття      
 
 
* курси      
 
 
* доставка підручників      
           
  2271 Оплата теплопостачання 182,93 182,93  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4,48 4,48  
  2273 Оплата електроенергії 12,80 12,80  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (мультимед.пректор,екран)      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
    Поточний ремонт (електросервіс)    
 
  Всього:
 
1 410,8
 

 


 

Директор  школи                                  М.Білоокий