Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за грудень місяць 2020 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 1 040,5 836,6          203,9  
  2120 Нарахування на заробітну плату 226,3 180,6         45,7  
  2271 Оплата теплопостачання 284,41 284,41  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,97 3,97  
  2273 Оплата електроенергії 19,53 19,53  
  2274 Оплата природного газу      
  Всього:   1 574,7    

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  грудень  місяць 2020 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 2 488,98 Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби    
  Всього: 2 488,98   0,00 0,00

 

Директор ліцею                        М.Білоокий