Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за  квітень місяць 2020 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 910,8 170,1            740,7  
  2120 Нарахування на заробітну плату 209,7 32,8             176,9  
  2271 Оплата теплопостачання 27,39 27,39  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2,55 2,55  
  2273 Оплата електроенергії 2,74 2,74  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   1 153,2    
           
           
           
           
Директор  ліцею                                 М.Білоокий