Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за квітень  2021 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 1 495,6 1197,1           298,5  
  2120 Нарахування на заробітну плату 1 286,8 1043,1           243,7  
    *  вивіз сміття 1,7 1,71  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 13,24 13,24  
  2273 Оплата електроенергії 2,80 2,80  
  Всього:   2 800,2    

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

за  квітень   2021 року

№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 1 590,96 Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби    
  Всього: 1 590,96   0,00 0,00

 

Директор ліцею                        М.Білоокий