Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за  червень місяць 2020 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 2 675,3 471,8             2203,5  
  2120 Нарахування на заробітну плату 207,2 37,4              169,8  
    *послуги по гарячому харчуванню 57,95 57,95  
  2271 Оплата теплопостачання 14,62 14,62  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,20 3,20  
  2273 Оплата електроенергії 1,71 1,71  
  Всього:   2 960,0    

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  червень  місяць 2020 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 1 684,00 Матеріали для ремонтних робіт закладу    
  Всього: 1 684,00   0,00 0,00

 

Директор ліцею                        М.Білоокий