Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за липень 2021 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів    
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)    
   
  2111 Заробітна плата 1 029,4 725,5         303,9      
  2120 Нарахування на заробітну плату 895,2 651,1          244,1         
    *  вивіз сміття 1,2 1,20      
    *програмне забезпечення          
    * послуги охорони"Рубіж" 2,3 2,30      
  2273 Оплата електроенергії 15,60 15,60      
  Всього:   1 943,7        

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  липень   2021 року

 

№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 4 822,89 Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби    
  Всього: 4 822,89   0,00 0,00

 

Директор ліцею                        О.Борович