ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за  листопад місяць 2017 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 508,7 83,7              425,0  
  2120 Нарахування на заробітну плату 111,7 19,7              92,0  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 59,4 40,36 19,03
  2220 * медикаменти 3,7 3,70  
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 26,1 26,08  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    * інтернет  UTIM 0,2 0,20  
    *  вивіз сміття 0,5 0,46  
  2271 Оплата теплопостачання 141,1 141,14  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2,6 2,60  
  2273 Оплата електроенергії 15,4 15,36  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
  Всього:   869,3    

 

ЗВІТ

про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  листопад  місяць 2017 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 640,00 Газозварювальні роботи опалення    
  Благодійні внески від батьків 1 080,00 Товари для сантехнічних робіт    
  Благодійні внески від батьків 735,00 Миючі засоби,товари для дезинф.    
  Благодійні внески від батьків 1 415,00 Канцелярські товари та послуги    
  Всього: 3 870,00   0,00 0,00