Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів

за  листопад місяць 2019 року

 

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 820,8 145,7             675,1  
  2120 Нарахування на заробітну плату 181,5 35,8               145,7  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2220 *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 21.53 21,53  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,70 1,70  
    * зв"язок      
    *  вивіз сміття      
    * курси      
    *      
           
  2271 Оплата теплопостачання 131,02 131,02  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,44 3,44  
  2273 Оплата електроенергії 19,96 19,96  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування       
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти (спортивного залу) 48,8 48,75  
           
  Всього:   1 207,2    

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  листопад  місяць 2019 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 1 528,72 Матеріали для ремонтних робіт    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього: 1 528,72   0,00 0,00

 

 

Директор  школи                                  М.Білоокий