Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за листопад місяць 2020 року

 

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 982,7 787,5          195,2  
  2120 Нарахування на заробітну плату 229,3 184,6         44,7  
    *  вивіз сміття 1,0 0,95  
  2271 Оплата теплопостачання 197,67 197,67  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,36 3,36  
  2273 Оплата електроенергії 13,75 13,75  
  Всього:   1 427,7    

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  листопад  місяць 2020 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 634,60 Матеріали для ремонтних робіт закладу    
  Всього: 634,60   0,00 0,00

 

Директор ліцею                        М.Білоокий