Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за  лютий місяць 2020 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 865,1 165,9             699,2  
  2120 Нарахування на заробітну плату 209,7 45,4              164,3  
    *послуги по гарячому харчуванню 104,68 104,68  
    * зв"язок 0,7 0,70  
    *  вивіз сміття 1,0 1,00  
  2271 Оплата теплопостачання 189,47 189,47  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2,83 2,83  
  2273 Оплата електроенергії 12,22 12,22  
  Всього:   1 385,7    
 

Додаток 2

ЗВІТ

про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  лютий місяць 2020 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 1 168,50 Матеріали для слюсарних та столярних робіт    
    1365 Придбання дотискувача вхідн. дверей та пож. знаків    
  Всього: 2 533,50   0,00 0,00