Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за лютий  2021 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 1 264,6 1018,99          245,60  
  2120 Нарахування на заробітну плату 275,3 220,8         54,5  
    *  вивіз сміття 0,5 0,53  
    * програма електронної реєстрації 3,6 3,60  
  2271 Оплата теплопостачання 297,44 297,44  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10,38 10,38  
  2273 Оплата електроенергії 11,21 11,21  
  2273 Повірка електролічильників 1,98 1,98  
  Всього:   1 865,0    
          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  лютий   2021 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 2 418,68 Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби    
    500,00 Газозварювальні роботи    
  Всього: 2 918,68   0,00 0,00

 

 

Директор ліцею                        М.Білоокий