ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  травень  місяць 2018 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 1 122,50 Товари для слюсарних та електромонт.роб    
    523,08 Ремонт мотокоси    
  Всього: 1 645,58   0,00 0,00

 

ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за  травень місяць 2018 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 1 127,3 203,8              923,5  
  2120 Нарахування на заробітну плату 184,0 33,9               150,1  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
         
  2220        
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 41,21 41,21  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,20 1,20  
    * зв"язок      
    *  вивіз сміття      
    * курси      
    * доставка підручників      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 14,68 14,68  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,27 3,27  
  2273 Оплата електроенергії 5,07 5,07  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   1 376,7