Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за  травень місяць 2020 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 995,5 266,6            728,9  
  2120 Нарахування на заробітну плату 216,4 59,9             156,5  
    *послуги по гарячому харчуванню 24,56 24,56  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
  2271 Оплата теплопостачання 27,39 27,39  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1,60 1,60  
  2273 Оплата електроенергії 1,96 1,96  
  Всього:   1 267,4    
          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

за  травень місяць 2020 року

№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 6 890,19 Матеріали для слюсарних та столярних робіт    
      для косовиці та ремонту закладу    
  Всього: 6 890,19   0,00 0,00

 

Директор  школи                        М.Білоокий