Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за вересень місяць 2020 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 1 249,8 1038,8             211,0  
  2120 Нарахування на заробітну плату 274,8 225,5                49,3  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    * Навчальне приладдя для НУШ 102,927 102,927  
    * Диспенсери для рушників 3,0 3,00  
    *  вивіз сміття 0,9 0,95  
    *інтернет 0,7 0,70  
  2271 Оплата теплопостачання 7,39 7,39  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,13 3,13  
  2273 Оплата електроенергії 6,28 6,28  
  Всього:   1 649,0    
          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  вересень  місяць 2020 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 771,75 Матеріали для ремонтних робіт закладу    
    510,00 Роутер TP_Link Wi-FI    
  Всього: 1 281,75   0,00 0,00

 

Директор  ліцею                                 М.Білоокий