Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів

за жовтень місяць 2018 року

 

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 692,0 127,2             564,8  
  2120 Нарахування на заробітну плату 131,4 24,1               107,3  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
  2210 *       
  2220        
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 59,35 59,35  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,40 1,40  
    * зв"язок      
    *  вивіз сміття      
    * курси      
    * доставка підручників      
           
  2271 Оплата теплопостачання 14,68 14,68  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5,56 5,56  
  2273 Оплата електроенергії 13,45 13,45  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (мультимед.пректор,екран) 17,8 17,80  
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
    Поточний ремонт (електросервіс)      
  Всього:   935,6    
           
           
          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  жовтень  місяць 2018 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 3 964,97 Товари для ремонтних робіт опалення,    
      холодної води та електрообладнання    
  Оренда спорт.майданчика зі 3 136,97 Придбання кришок столів для шк. їдальні    
  штучним покриттям 1 836,00 Придбання люмінесцентних ламп    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього: 8 937,94   0,00 0,00

 

Директор  школи                                  М.Білоокий