Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів

за  жовтень місяць 2019 року

 

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 826,2 153,3             672,9  
  2120 Нарахування на заробітну плату 196,3 36,2               160,1  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2220 *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 31.04 31,04  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,20 1,20  
    * зв"язок      
    *  вивіз сміття      
    * курси      
    *      
           
  2271 Оплата теплопостачання 51,05 51,05  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2,65 2,65  
  2273 Оплата електроенергії 18.88 18,88  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (мультимедія) 84,3 84,30  
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   1 161,7    

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  жовтень  місяць 2019 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 2 123,00 Матеріали для ремонтних робіт    
    1 722,26 Газозварювальні роботи     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Всього: 3 845,26   0,00 0,00

 

Директор  школи                        М.Білоокий