Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за жовтень місяць 2020 року
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 1 033,9 861,5            172,4  
  2120 Нарахування на заробітну плату 233,2 190,9             42,3  
    * Кап.рем.благоустрою території 197432 197432  
    * Перезарядка вогнегасників 4 866,0 4 866,00  
    * зв"язок 0,5 0,50  
    *  вивіз сміття 1,0 0,96  
  2271 Оплата теплопостачання 68,51 68,51  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,47 3,47  
  2273 Оплата електроенергії 15,95 15,95  
  Всього:   203 654,5    

 

          Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за  жовтень  місяць 2020 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 2 300,00 Матеріали для ремонтних робіт закладу    
  Всього: 2 300,00   0,00 0,00

 

Директор ліцею                        М.Білоокий